Mẫu đơn xin khiếu nại 2022

Like Comment


Biểu mẫu Đề xuất Khiếu nại (Có Chỉ dẫn) là 1 mẫu văn bản Dữ liệu bự được gửi tới bạn để bạn tham khảo. Đơn tố cáo được sử dụng để gửi đơn tố cáo tới các cơ quan liên can phê duyệt, khắc phục, cùng lúc chỉ dẫn 1 số vấn đề về khắc phục tố cáo hành chính ngày nay. Mẫu đơn tố cáo do NewTopVN cung ứng kèm theo chỉ dẫn cách viết đơn tố cáo. Xin vui lòng tham khảo.

  • Khiếu nại khắc phục mâu thuẫn đất đai
  • Giđấy giao cho tố cáo
  • Đơn tố cáo hoặc tố giác
  • Khiếu nại vụ việc cạnh tranh

Biểu mẫu đề nghị Văn bản này cũng có những chỉ dẫn chi tiết giúp công dân, tư nhân… thông suốt nội dung tố cáo, thể hiện ước muốn của mình, các đối tác tố cáo, bao gồm tên người tố cáo, nhân vật tố cáo, tóm lược giấy má tố cáo, kèm theo quyền và ích lợi hợp lí, thủ tục và các hồ sơ kèm theo trong giai đoạn làm giấy má, giúp bạn có cái nhìn đầy đủ và chi tiết nhất.

1. Mẫu đơn tố cáo ngày nay

Đơn tố cáo là biểu mẫu được lập ra để gửi tới các cơ quan, tổ chức có liên can thể hiện nội dung tố cáo, kiến ​​nghị khắc phục sự việc oan, trái luật pháp. Căn cứ vào nội dung thể hiện trong đơn, cơ quan sở quan sẽ phê duyệt và dò xét. Mẫu đơn tố cáo mới nhất được ban hành theo Nghị định 124/2020 / NĐ-CP giải pháp thi hành luật tố cáo. Vui lòng xem và tải về.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——–

…, tháng ngày 5…

THƯ PHÀN NÀN

Tới 1)

Họ, tên của người tố cáo: ………………………………………………………………………………………………;

Địa chỉ nhà:……………………………………………………………………………………………………. (2);

Số chứng minh quần chúng / hộ chiếu / thẻ căn cước ……………………. , ngày cấp ………… .., nơi cấp: ……………………. (3).

Tên cơ quan, tổ chức, tư nhân bị tố cáo: …………………… ..;

Địa chỉ nhà:…………………………………………………………………………………………………. (4);

Khiếu nại liên can tới: ……………………………………………………. (5);

Nội dung tố cáo: ……………………………………………………………………………………………… (6).

(Các tài liệu, chứng cớ kèm theo – nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI

(Chữ ký hoặc con trỏ)

Họ và tên

2. Đơn Khiếu nại 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

THƯ PHÀN NÀN

(Trên…………………..)

Đắt tiền:…………. ………… (Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chi trả)

Tên tôi là:……………………………. sinh ngày ………… .tháng …………. ………… ..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………. …………………… ..

Xem thêm  Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ nước ta có đặc điểm nào sau đây

Số ID………………………………………………………………………………..

Ngày và vị trí giao hàng: ………………………………………………………………………………………………

Hiện tại (bạn đang làm gì, ở đâu): ………………………………………………………………………………………………

Khiếu nại hành vi hành chính của: …………………… .. (ghi tên người tố cáo)

Gicửa ải thích về trường hợp bị tố cáo:

– Tóm lược ngắn gọn những gì đã xảy ra, ngắn gọn và đủ cụ thể.

Đề xuất khắc phục tố cáo:

Đề xuất thẩm tra, xác minh (có thể gửi tài liệu, chứng cớ, nhân chứng, v.v.)

– Gicửa ải quyết đúng cơ chế luật pháp và lợi quyền chính đáng.

Tôi xin cam đoan nội dung tố cáo trên là đúng sự thực và xin chịu phận sự về nội dung tố cáo.

Kính mong quý cơ quan sớm phê duyệt, quyết định để bảo vệ lợi quyền của ……………………

……………………………………………………

Xin thành tâm cảm ơn quý cơ quan.

………… .., ban ngày…. có thể….

Người ứng tuyển

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Đơn Khiếu nại 2

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——- *** ———-

Hà Nội, ngày… tháng… 5 ……

YÊU CẦU KHIẾU NẠI

Kính gửi: (Theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền)

1. Người tố cáo: ……………………………………………………………………………………………….

2. Khiếu nại: ………………………………………………………………………………………….

3. Nội dung tố cáo: …………………………………………………… ..

Tóm lược giấy má tố cáo: …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Xâm phạm quyền và ích lợi hợp lí: …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

4. Quy trình Khiếu nại và Gicửa ải quyết Khiếu nại: …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

5. Đề xuất của người tố cáo: …………………………………………………… ..

………………………………………………………………………………………………

6. Cam kết của người tố cáo: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

7. Giấy tờ theo đơn: …………………………………………………… ..

……………………………………………………………………………………………….

Người tố cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Chỉ dẫn viết đơn tố cáo

(1) Tên cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khắc phục tố cáo.

(2) Họ, tên và địa chỉ của người tố cáo:

– Nếu là đại diện cơ quan, tổ chức tố cáo thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức nhưng mình đại diện;

– Người có thẩm quyền tố cáo thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.

(3) Trường hợp người tố cáo ko có CMND / Hộ chiếu / Thẻ căn cước công dân thì ghi thông tin theo hồ sơ tùy thân.

(4) Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, tư nhân bị tố cáo.

(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính (nêu rõ tố cáo lần đầu hoặc tố cáo lần 2).

(6) Viết tóm lược nội dung tố cáo; nêu rõ căn cứ tố cáo; khắc phục tố cáo.

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong bài báo biểu mẫu Làm ưng ý.


Tóm tắt về Mẫu đơn xin khiếu nại 2022

Mẫu đơn xin tố cáo (có chỉ dẫn) là biểu mẫu văn bản NewTopVN gửi đến các bạn tham khảo. Đơn tố cáo được dùng để gửi tố cáo của mình đến các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, khắc phục, cùng lúc chỉ dẫn 1 số vấn đề về khắc phục tố cáo hành chính ngày nay. Mẫu đơn xin tố cáo được NewTopVN cung ứng kèm cả chỉ dẫn viết đơn xin tố cáo. Mời các bạn tham khảo.
Đơn tố cáo khắc phục mâu thuẫn đất đai
Giđấy giao cho tố cáo
Mẫu đơn tố cáo hoặc tố giác
Đơn tố cáo vụ việc cạnh tranh
Mẫu đơn xin tố cáo này còn có các chỉ dẫn chi tiết giúp các công dân, tư nhân… nắm được nội dung của 1 đơn tố cáo, thể hiện ước muốn của mình, các phần của đơn xin tố cáo bao gồm tên người tố cáo, nhân vật bị tố cáo, nội dung tóm lược vụ việc tố cáo, quyền, ích lợi hợp lí đi kèm, các thủ tục, hồ sơ đi kèm trong giai đoạn làm đơn, giúp đem lại cho các bạn cái nhìn bao quát và chi tiết nhất.
1. Mẫu Đơn tố cáo mới nhất ngày nay
Đơn tố cáo tà tà mẫu lập ra để gửi cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhằm thể hiện các nội dụng tố cáo và kiến nghị khắc phục những sự việc bất công, ko đúng quy định của luật pháp. Dựa vào những nội dung được thể hiện trong đơn nhưng cơ quan có thẩm quyền sẽ phê duyệt, dò xét. Mẫu đơn tố cáo mới nhất ban hành theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP giải pháp thi hành Luật Khiếu nại. Mời các bạn tham khảo và tải về.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–
…, ngày… tháng … 5…
ĐƠN KHIẾU NẠI
Kính gửi: ………………………………….(1)
Họ và tên người tố cáo:……………………………………………………………………………… ;
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………. (2);
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân……………………………. , ngày cấp………….. , nơi cấp: …………………….(3).
Tên của cơ quan, tổ chức, tư nhân bị tố cáo:………………………………………………….. ;
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………. (4);
Khiếu nại về việc:……………………………………………………………………………………. (5);
Nội dung tố cáo:………………………………………………………………………………… (6).
(Tài liệu, bằng chứng kèm theo – nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký hoặc lăn tay)
Họ và tên

2. Đơn xin tố cáo số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN KHIẾU NẠI
(Về việc…………………..)
Kính gửi:……………. ………(Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khắc phục)
Tên tôi là:……………………………. sinh ngày……….tháng……….5……………
Thường trú tại:………………………. …………………………………………………..
Số CMND………………………………………………………………………………..
Ngày và nơi cấp:…………………………………………………………………………
Hiện đang (làm gì, ở đâu): ………………………………………………………………
Khiếu nại về hành vi hành chính của: …………………….. (Ghi tên người bị tố cáo)
Gicửa ải trình vụ việc cần tố cáo:
– Nêu tóm lược sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ cốt truyện.
Đề xuất khắc phục tố cáo:
– Yêu cầu thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, bằng chứng, người biết việc làm chứng…)
– Gicửa ải quyết lại theo đúng cơ chế luật pháp, đúng lợi quyền hợp lí.
Tôi xin cam đoan về nội dung tố cáo trên là đúng sự thực và xin chịu phận sự về nội dung đã tố cáo.
Mong quý cơ quan sớm xét và khắc phục để bảo vệ lợi quyền cho …………………
………………………………………………………………………………………………
Xin thành tâm cảm ơn quý cơ quan.
………….., ngày…. tháng… 5….

Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin tố cáo số 2
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——-***——-
Hà Nội, ngày … tháng … 5……
ĐƠN XIN KHIẾU NẠI
Kính gửi: (Đề đúng cơ quan có thẩm quyền khắc phục)
1. Người tố cáo:………………………………………………………………………………………..
2. Nhân vật bị tố cáo: ……………………………………………………………………………….
3. Nội dung tố cáo:……………………………………………………………………………………..
Tóm lược vụ việc tố cáo:………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Những quyền và ích lợi hợp lí bị xâm phạm:……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
4. Quá trình tố cáo và việc khắc phục tố cáo:………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
5. Những đề nghị của người tố cáo:………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
6. Cam kết của người tố cáo:………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
7. Tài liệu gửi theo đơn:……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….

Người tố cáo
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

4. Chỉ dẫn cách viết đơn xin tố cáo
(1) Tên cơ quan, tổ chức, tư nhân có thẩm quyền khắc phục tố cáo.
(2) Họ, tên và địa chỉ của người tố cáo:
– Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức tiến hành việc tố cáo thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức nhưng mình được đại diện;
– Nếu là người được giao cho tố cáo thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, tư nhân giao cho.
(3) Nếu người tố cáo ko có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo hồ sơ tùy thân.
(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, tư nhân bị tố cáo.
(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ tố cáo lần đầu hoặc lần 2).
(6) Ghi tóm lược nội dung tố cáo; ghi rõ cơ sở của việc tố cáo; đề nghị khắc phục tố cáo.
Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #đơn #xin #khiếu #nại


You might like

About the Author: boyquang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.