Một số đoạn văn Tiếng Anh viết về cách tiết kiệm năng lượng cần ghi nhớ

Like Comment


NewTopVN xin giới thiệu tới các em tài liệu 1 số đoạn văn Tiếng Anh viết về cách tiết kiệm năng lượng cần ghi nhớ nhằm giúp các em có tài liệu tham khảo và biết cách viết các đoạn văn thật hay. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo có lợi trong giai đoạn học tập của các em. Mời các em cùng tham khảo nhé!
MỘT SỐ ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VIẾT VỀ

CÁCH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CẦN GHI NHỚ

1. Đoạn văn mẫu số 1

Nowadays, energy is being run out more and more so it is one of the most important things of our life. We need bự save energy because nobody of us can lives without energy. So why don’t we start bự do it right in our home? We have many ways bự save energy in our home. One of those ways is using electricity, water and gas economically. Such as we should turn off the light in room when we go out or in unnecessary situations, avoid wasting water, shut the kitchen stove when stop cooking. Use a microwave instead of a stove bự reheat food. Use rechargeable batteries instead of disposable batteries… Besides, we should use electrical equipments which are energy – saving. Such as using lights and fans that have low capacity, or using equipments which reserve electricty. Not only do these help us bự save money but also they work effectively.

In addition, we should frequently check electrical equipments in our home in order bự fix opportunely. In summary, we need bự save energy so that energy isn’t run out and continues bự serve human’s life.

Dịch:

Ngày nay, năng lượng đang bị hết sạch càng ngày càng nhiều vì thế nó là 1 trong những điều quan trọng nhất của cuộc sống chúng ta. Chúng ta cần tiết kiệm năng lượng bởi vì ko người nào trong chúng ta có thể sống nhưng ko có năng lượng. Vậy vì sao chúng ta ko bắt tay vào tiến hành ngay tại nhà của mình? Chúng ta có nhiều cách để tiết kiệm năng lượng trong nhà. 1 trong những cách ấy là sử dụng tiết kiệm điện, nước, gas. Chẳng hạn như chúng ta nên tắt đèn trong phòng lúc đi ra ngoài hoặc trong những trường hợp ko nhu yếu, tránh hoang toàng nước, tắt bếp lúc dừng nấu. Sử dụng lò vi sóng thay cho bếp để hâm hot thức ăn. Sử dụng pin sạc thay cho pin dùng 1 lần … Kế bên ấy, chúng ta nên sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm điện. Chẳng hạn như sử dụng đèn và quạt có công suất thấp, hoặc sử dụng thiết bị dự trữ điện. Những điều này ko chỉ giúp chúng ta tiết kiệm tiền nhưng còn hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, chúng ta nên thường xuyên rà soát các thiết bị điện trong nhà để kịp thời tu sửa. Tóm lại, chúng ta cần tiết kiệm năng lượng để năng lượng ko bị hết sạch và tiếp diễn chuyên dụng cho cuộc sống của con người.

2. Đoạn văn mẫu số 2

As you know, energy is very importsnt for our lives. We need energy bự live and bự work. If there isn’t energy, our lives will be very difficult. However, the natural resources are being used up. So we should know how bự save energy in the three following ways: First: how bự save water. Second: how bự save electricity. Third: how bự save petrol or gas. As for me, we should save water by taking a shower instead of a bath; using less hydro. We should save electricity by turning off the lights, TV, air conditioner,…before leaving the room; using low energy light bulbs. To save petrol or gas, we should use public transport for short trips; try walking or cycling instead of using cars or motorbikes; using less gas when cooking. To sum up, we should save energy because bự save is also bự money as bự as natural resources.

Dịch:

Như bạn đã biết, năng lượng rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần năng lượng để sống và làm việc. Nếu ko có nghị lực, cuộc sống của chúng ta sẽ rất gian nan. Tuy nhiên, các nguồn khoáng sản tự nhiên đang được sử dụng hết. Thành ra chúng ta nên biết cách tiết kiệm năng lượng theo 3 cách sau: Thứ nhất: làm thế nào để tiết kiệm nước. Thứ 2: làm thế nào để tiết kiệm điện. Thứ 3: làm thế nào để tiết kiệm xăng hoặc xăng. Đối với tôi, chúng ta nên tiết kiệm nước bằng cách tắm gương sen thay vì tắm bồn; sử dụng ít hydro hơn. Chúng ta nên tiết kiệm điện bằng cách tắt đèn, TV, điều hòa, … trước lúc ra khỏi phòng; sử dụng đèn điện năng lượng thấp. Để tiết kiệm xăng hoặc xăng, chúng ta nên sử dụng công cụ công cộng cho những chuyến đi ngắn; thử đi bộ hoặc đi xe đạp thay vì sử dụng oto hoặc xe máy; sử dụng ít gas hơn lúc nấu nướng. Tóm lại, chúng ta nên tiết kiệm năng lượng bởi vì tiết kiệm cũng là tiền đối với khoáng sản tự nhiên.

3. Đoạn văn mẫu số 3

With fast growth of civilization there is also an ever mounting need for energy. Energy may be in the form of fuels or electricity. Petrol is a liquid fuel which is used widely nowadays. But this kind of fuels is likely bự be exhausted at the rate man is using it recently. To meet the challenge, various methods have been suggested. One is bự minimize the man’s demand in using the energy. Non-essential consumption should be minimized. During certain days of the year, people all over the world turn off the electricity for 1 hour bự save the energy. Modern gadgets consuming energy should only be used when they are absolutely necessary. Energy conservation is possible through modernization of plant and equipment. People should replace the obsolete equipment by the modern ones. Energy can be saved on transport by the following methods. People should commute by the rail rather than by cars and vans. The transport must be improved with a view bự sparing the energy. Cities must be planned in such a way that the commuting distance from this place bự others is minimized. In industry, many things could be done bự reduce waste of energy or bự economize energy. The machine maintenance needs bự be tightened; heater must be utilized properly. When systems are streamlined, economy in fuel is obvious. Instead of using materials requiring higher energy, those which require lower energy should be used. We hope man with his ever rising urge for existence will cope up with this urgent problem and find alternatives

Xem thêm  Top 20 cửa hàng thịt heo Thị xã Sông Công Thái Nguyên 2022

Dịch:

Với sự tăng trưởng mau chóng của nền tiến bộ, nhu cầu năng lượng cũng càng ngày càng cao. Năng lượng có thể ở dạng nhiên liệu hoặc điện. Xăng dầu là nhiên liệu lỏng được sử dụng phổ thông hiện tại. Nhưng loại nhiên liệu này có thể sẽ hết sạch với vận tốc nhưng con người đang sử dụng nó chỉ mất khoảng vừa qua. Để phục vụ thử thách, nhiều cách thức không giống nhau đã được yêu cầu. 1 là hạn chế nhu cầu của con người trong việc sử dụng năng lượng. Tiêu dùng ko cần phải có nên được hạn chế. Trong những ngày nhất mực trong 5, mọi người trên khắp toàn cầu tắt điện trong 1 giờ để tiết kiệm năng lượng. Các tiện ích đương đại tiêu tốn nhiều năng lượng chỉ nên được sử dụng lúc chúng đích thực nhu yếu. Có thể tiết kiệm năng lượng phê duyệt đương đại hóa nhà máy và thiết bị. Mọi người nên thay thế những thiết bị lỗi thời bằng những thiết bị đương đại. Có thể tiết kiệm năng lượng lúc chuyên chở bằng các cách thức sau. Mọi người nên đi bằng đường sắt hơn là oto và xe tải. Giao thông chuyên chở phải được cải thiện để tiết kiệm năng lượng. Các thành thị phải được quy hoạch sao cho hạn chế khoảng cách chuyển động từ nơi này tới nơi khác. Trong công nghiệp, nhiều việc có thể được tiến hành để giảm hoang toàng năng lượng hoặc tiết kiệm năng lượng. Việc bảo trì máy cần được thắt chặt; lò sưởi phải được sử dụng đúng cách. Khi hệ thống được xếp đặt cân đối, bản lĩnh tiết kiệm nhiên liệu là điều hiển nhiên. Thay vì sử dụng các nguyên liệu đề xuất năng lượng cao hơn, nên sử dụng những nguyên liệu đề xuất năng lượng thấp hơn. Chúng tôi chờ đợi con người với sự thôi thúc ko dừng dâng cao về sự còn đó của mình sẽ ứng phó với vấn đề cần kíp này và tìm ra biện pháp thay thế.

4. Đoạn văn mẫu số 4

We can save energy by doing some following tips. First of all, we should use electricity more efficiently and reduce our electricity bill. We need bự turn off the TV when we are not watching, turn off all the lights before going bự bed. Besides, we should not leave the fridge door open in a long time due bự wasting of electricity. Morever, we should save water by taking showers instead of baths or turning off the water when you don not use it. The next tip is reducing the use of fossil fuels like gas, coal, and oil. It is not only saving energy but also protect our environment. To do this, we can use public transport and avoid using car or motorbike for short trip. All in all, because our energy is limited we need bự reserve it for the future generations.

Dịch:

Chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách tiến hành 1 số gợi ý dưới đây. Trước hết, chúng ta cần sử dụng điện năng 1 cách hiệu quả và hạn chế hóa đơn điện. Chúng ta cần tắt TV lúc chúng ta ko xem nữa, tắt hết điện trước lúc đi ngủ. Kế bên ấy, chúng ta ko nên để cửa tủ lạnh mở chỉ mất khoảng dài vì nó sẽ hoang toàng điện năng. Hơn nữa, chúng ta nên tiết kiệm nguồn nước bằng cách tắm bằng gương sen thay vì tắm bằng bồn tắm hay tắt vòi nước lúc chúng ta ko sử dụng. Gợi ý tiếp theo là hạn chế việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch như khí gas, than và dầu. Điều này ko chỉ tiết kiệm năng lượng nhưng còn bảo về không gian sống bao quanh. Để làm được điều này, chúng ta có thể sử dụng các công cụ công cộng và tránh việc sử dụng oto, xe máy lúc đi quãng đường ngắn. Tóm lại, bởi vì năng lượng của chúng ta là có hạn, nên chúng ta cần bảo tồn nó cho lứa tuổi mai sau.

Xem thêm  Khám phá tính năng nổi bật của Google Earth

5. Đoạn văn mẫu số 5

There are some tips bự save power which I think are very easy bự apply. Firstly, we should use energy saving light bulbs in our house. It will help us bự reduce our electricity bill. Secondly, we should use public transport if we need bự go long distance. We can use bicycles for short distances. I think it is good for our health and economical. And remember, before going bự bed, we should turn off all lights and other unused electrical devices. It’s an easy way bự save our planet.

Dịch:

Có 1 số mẹo để tiết kiệm năng lượng tớ nghĩ là rất dễ vận dụng. Trước hết chúng ta nên sử dụng đèn điện tiêu thụ ít năng lượng trong gia đình. Nó sẽ giúp chúng ta giảm hóa đơn tiền điện. Thứ 2 chúng ta nên sử dụng công cụ giao thông công cộng nếu chúng ta đi khoảng cách xa. Chúng ta có thể sử dụng xe đạp cho các khoảng cách ngắn. Tớ nghĩ điều ấy rất tích cực cho sức khỏe của chúng ta và tiết kiệm tiền. Và hãy nhớ trước lúc đi ngủ, chúng ta nên tắt tất cả đèn điện và các thiết bị điện ko sử dụng. Đấy là 1 cách rất dễ dãi đế cứu trái đất của chúng ta.

6. Đoạn văn mẫu số 6

There are many ways bự save energy. Here are a few ideas bự get you started: First, change your travel behaviour, think more in terms of public transportation, if possible, walk or ride your bicycle instead of taking the car. Second, choose products that come with lightweight packaging. Third, turn off lights and appliances when you are not using them, use energy-saving light bulbs. Finally, Use rechargeable batteries instead of disposable batteries. These are easy ways for us bự save energy everyday.

Dịch:

Có nhiều cách để tiết kiệm năng lượng. Dưới đây là 1 vài ý nghĩ giúp bạn mở màn: Trước hết, chỉnh sửa hành vi chuyển động của bạn, nghĩ suy nhiều hơn về công cụ giao thông công cộng, nếu có thể, đi bộ hoặc đi xe đạp thay vì đi xe hơi. Thứ 2, chọn thành phầm đi kèm với bao bì nhẹ. Thứ 3, tắt đèn và các thiết bị lúc bạn ko sử dụng chúng, sử dụng đèn điện tiết kiệm năng lượng. Cuối cùng, sử dụng pin sạc thay vì pin dùng 1 lần. Đây là những cách dễ dãi để chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng mỗi ngày.

7. Đoạn văn mẫu số 7

In our daily life, energy play a very important role, so we should save energy. I think there are many ways bự save energy and now I will share with you some ways bự save energy effectively. Firstly, we should turn off all the electric appliances when we don’t use them such as: lights, fans, air conditioner. Secondly, we can use solar energy or wind energy instead of electric energy in our house. It will help us save more money. Thirdly, we can go bự school or go bự work on foot, by bike or by public transport instead of motorbike or car. By these ways, the energy will be saved.

Dịch:

Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, năng lượng đóng 1 vai trò cực kỳ quan trọng, vì vậy chúng ta nên tiết kiệm năng lượng. Tôi nghĩ có nhiều cách tiết kiệm năng lượng và hiện thời tôi sẽ san sớt với các bạn 1 số cách tiết kiệm hiệu quả. Trước hết, chúng ta nên tắt tất cả những thiết bị điện lúc ko sử dụng như đèn, quạt, điều hòa. Thứ 2, chúng ta có thể sử dụng năng lượng mặt trời hay năng lượng gió thay cho điện ở trong nhà của chúng ta. Nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều tiền. Thứ 3, thay vì đi oto hay xe máy, chúng ta có thể đi bộ đi học hoặc đi làm. Bằng những cách này, chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều năng lượng.

8. Đoạn văn mẫu số 8

In my opinion, we ought bự save energy because energy is very important in our life. Firstly, we should save water. We can do any activities with water. Saving water is easy. However, some people don’t know how bự save water. Try bự reduce the amount of water tour family uses. Instead of using the bathtub, we should use the showers. Because the bathtub uses twice as much water as showers. Beside, we should check the pipes usually and remember bự turn off the faucet’s water. Secondly, we should save electricity. We ought bự turn off the light when we go out orin unnecessary situation. Use the fan bự replace the air conditioner bự save electricity. On the other hand, we do not use many electrical appliances during rush- hour such as electric iron, washer,… And use the saving-energy equipment. Thirdly, we should save gas. Instead of going bự school by motorbike or car, we should go bự school by bicycle or public transport such as bus, subway,…Moreover, we should prepare the food before cooking with the gas stove bự save gas. In short, the energy source is not endless, so we must save energy bự protect our life. Let’s save energy together.

Xem thêm  Mai Quốc Huy là ai? Bật mí lí do Mai Quốc Huy bị đột quỵ?

Dịch:

Theo tôi, chúng ta nên tiết kiệm năng lượng vì năng lượng rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta nên tiết kiệm nước. Chúng ta có thể tiến hành bất cứ hoạt động nào với nước. Tiết kiệm nước rất dễ dãi. Tuy nhiên, 1 số người ko biết cách tiết kiệm nước. Quyết tâm giảm lượng nước sử dụng của các tour du hý gia đình. Thay vì sử dụng bồn tắm, chúng ta nên sử dụng gương sen. Vì bồn tắm sử dụng lượng nước gấp đôi gương sen. Kế bên ấy, chúng ta nên rà soát đường ống thường xuyên và nhớ tắt nguồn nước của vòi. Thứ 2, chúng ta nên tiết kiệm điện. Chúng ta nên tắt đèn lúc chúng ta ra ngoài nếu ko gặp trường hợp ko nhu yếu. Sử dụng quạt thay thế điều hòa để tiết kiệm điện. Mặt khác, chúng ta ko sử dụng nhiều thiết bị điện trong giờ cao điểm như bàn ủi điện, máy giặt, … và sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện. Thứ 3, chúng ta nên tiết kiệm xăng. Thay vì tới trường bằng xe máy, oto, chúng ta nên tới trường bằng xe đạp hoặc các công cụ công cộng như xe bus, tàu điện ngầm,… Hơn nữa, chúng ta nên sơ chế đồ ăn trước lúc nấu bằng bếp gas để tiết kiệm gas. Tóm lại, nguồn năng lượng chẳng phải là bất tận nên chúng ta phải tiết kiệm năng lượng để bảo vệ cuộc sống của mình. Hãy cùng nhau tiết kiệm năng lượng.

9. Đoạn văn mẫu số 9

Electricity saving is a very good job, the media and people mentioned a lot on the news, books, newspapers. But few do this job. Electricity saving has a very common theme: “Shutting down when not in use” and at the same time it is also a way bự save electricity. There are still a lot of ways bự save on electricity: buy household appliances that consume less electricity, do not use more electronics at home at the same time. Let’s join hands bự save energy. light !

Dịch:

Tiết kiệm điện là 1 việc làm rất tích cực, được các công cụ truyền thông và người dân nói đến nhiều trên các bản tin, sách, báo. Nhưng ít người làm công tác này. Tiết kiệm điện có 1 chủ đề rất tầm thường: “Tắt lúc ko sử dụng” cùng lúc cũng là 1 cách để tiết kiệm điện. Vẫn còn rất nhiều cách để tiết kiệm điện: sắm các thiết bị gia dụng ít tiêu thụ điện, ko sử dụng nhiều đồ điện tử trong nhà cùng 1 khi. Hãy chung tay tiết kiệm điện. ánh sáng !

10. Đoạn văn mẫu số 10

Energy is very important in our daily life. We use energy for almost everything we do. However energy is limited. We should do the following things bự save energy. Firstly, we should use electricity more efficiently. Secondly, we had better reduce our electricity bills. Besides, it’s necessary bự turn off the lights when leaving a room or before going bự bed bự save energy. Moreover, we ought bự reduce the use of fossil fuels. In short, we should try our best bự save energy for our future and for our planet’s future.

Dịch:

Năng lượng rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta sử dụng năng lượng cho phần nhiều mọi thứ chúng ta làm. Tuy nhiên, năng lượng là có hạn. Chúng ta nên làm những điều sau đây để tiết kiệm năng lượng. Trước hết, chúng ta nên sử dụng điện 1 cách hiệu quả hơn. Thứ 2, chúng ta nên giảm hóa đơn tiền điện. Kế bên ấy, nên tắt đèn lúc rời khỏi phòng hoặc trước lúc đi ngủ để tiết kiệm năng lượng. Chúng ta cũng nên hạn chế việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tóm lại, chúng ta nên phấn đấu vô cùng để tiết kiệm năng lượng cho mai sau của chúng ta và cho hành tinh của chúng ta.

Trên đây là toàn thể nội dung tài liệu 1 số đoạn văn Tiếng Anh viết về cách tiết kiệm năng lượng cần ghi nhớ. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo có lợi khác các em chọn công dụng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tựu cao trong học tập.

Các em ân cần có thể tham khảo tư liệu cùng phân mục:

Tuyển tập các đoạn văn Tiếng Anh viết về công tác hàng ngày của mình
Tổng hợp các đoạn văn Tiếng Anh viết về công tác tự nguyện hay nhất

Chúc các em học tập tốt!

Tổng hợp các đoạn văn Tiếng Anh viết về công tác tự nguyện hay nhất

296

Tuyển tập các đoạn văn Tiếng Anh viết về công tác hàng ngày của mình

261

Top 10 đoạn văn viết về tác hại của thuốc lá bằng Tiếng Anh tuyển chọn

339

Cách viết đoạn văn Tiếng Anh về giao thông

277

Các đoạn văn mẫu viết về ô nhiễm môi trường bằng Tiếng Anh chọn lựa

329

Các đoạn văn mẫu viết về người lừng danh tuyển chọn

288

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#1 #số #đoạn #văn #Tiếng #Anh #viết #về #cách #tiết #kiệm #năng #lượng #cần #ghi #nhớ

You might like

About the Author: boyquang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.